REPRÆSENTERET:
· Kunstindustrimuseet
· Kunstmuseet Trapholt, Kolding
· Keramikmuseet Grimmerhus
· Museum Kruithuis, Hertogenbosch, Holland
· Schleswig-Holsteinisches Landesmuseum, Gottorp Slot
· Birmingham Museum of Art, Alabama, USA
· Statens Kunstfond
· Ny Carlsbergfondet
· Private samlinger i Europa, USA og Japan

LEGATER OG HÆDERSPRISER:
· Statens Kunstfond
· Nationalbankens Jubilæumsfond af 1968
· Ellen og Knud Dalhoff Larsens Fond
· Ole Haslunds Kunstnerlegat, 1990
· Anne Marie Telmanyi født Carl-Nielsen Legatet, 2004
· Kunstforeningen af 14. august Legatet, 2010